קטגוריותביטול הסכם עד מדינה

ביטול הסכם עד מדינה

לא שזה מאוד חשוב, אבל מאחר שאומת הטוויטר סוערת סביב הודעת הפרקליטות לפיה בכוונתה לבטל את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר – בואו נדבר קצת על עדי מדינה, הסכמי עד מדינה, התנאים לביטול הסכם כזה, והמשמעות של ביטולו.
נתחיל בחוק, ובהגדרה של המונח "עד מדינה".

באופן מעט מוזר, ההגדרה של המונח בחוק מופיעה רק בהקשר הראייתי, ולפיה "עד המדינה" הוא שותף לאותה עבירה, המעיד לאחר שניתנה לו או שהובטחה לו טובת הנאה מטעם התביעה.
כלומר, עד מדינה הוא קודם כל שותף לעבירה שביחס אליה הוא מעיד, והוא מספק לתביעה עדות מפלילה בתמורה לטובת הנאה כלשהי.

באופן עקרוני, אדם אשר מתקיימים בו התנאים הללו – הוא עד מדינה, החוק לא דורש הסכם כתוב שיגדיר במפורש שעד הוא בבחינת עד מדינה.
אבל, וכדי להסדיר את הפרקטיקה סביב הסוגיה הרגישה, נכתבה הנחייה מטעם היועמ"ש, הכוללת הוראות לגבי מצבים שבהם יש הצדקה לכרות הסכם עד מדינה, וגם מה יכלל בו.

בהתאם להסכם הזה, בפברואר 2018 נחתם הסכם עד מדינה עם שלמה פילבר. התמורה העיקרית שניתנה לו בתמורה לעדותו המפלילה היא אי-העמדתו לדין.
ההמשך ידוע: בעדותו בבית המשפט המחוזי, פילבר עשה כל מאמץ כדי "ללכת בין הטיפות" – מצד אחד לא לשבור את הכלים, ומצד שני לצמצם את גרסתו המפלילה.

מבחינת "תיקי האלפים", התוצאה היא שבפני בית המשפט הונחו שלל גרסאות מתחלפות של פילבר (גרסתו לפני חתימת הסכם עד המדינה, הגרסה שמסר לאחר מכן ועדותו בבית המשפט) – והשופטים יצטרכו להרכיב פאזל לגבי השאלה לאיזה חלקים באיזו גרסה הם מאמינים, אם בכלל.
אבל מה המשמעות מבחינת פילבר עצמו?

הסכם עד מדינה – כשמו כן הוא – הסכם, כלומר חוזה. אם עד המדינה לא ממלא אחר ההתחייבויות שנטל על עצמו, קמה למדינה זכות עקרונית להודיע על ביטול ההסכם – ועל ביטול טובת ההנאה שהעניקה לעד. במקרה של פילבר, המשמעות היא בעיקר העמדתו לדין.
האם "שינוי גרסה" יכול להצדיק צעד דרמטי שכזה?

בהנחיית היועמ"ש נקבע כי "הפרה שיש בה כדי לערער את אמינותו של העד בעיני בית המשפט" היא בגדר הפרה מהותית, שיכולה לשחרר את המדינה מהתחייבותה כלפי העד.
אין הרבה פסיקה על ביטול הסכמי עד מדינה, אבל בפרשה הידועה כ-"פרשת תורק" התברר עניינו של עד מדינה שנסיבותיו דומות לאלה של פילבר.

כמו פילבר, גם תורק שינה חלקים בגרסתו במרוצת הזמן, והעמיד את התביעה – במשפט שבו שימש כעד מדינה – בפני סיטואציה ראייתית לא פשוטה, שגם גבתה מחירים משפטיים.
המדינה בתגובה ביטלה את הסכם עד המדינה והעמידה את תורק לדין. הוא עתר לבג"ץ, שדחה את העתירה והבהיר שלא יתערב בסוגיות כאלה.

נקודה נוספת שחשוב להדגיש שהודעת הפרקליטות לא מובילה מיד להגשת כתב אישום נגד פילבר, שכן לפי הנחיית היועמ"ש יש לפילבר זכות לשימוע טרם קבלת החלטה סופית בעניינו.
ניתן להניח, די בביטחון, שפילבר יבקש לנצל את זכותו לשימוע, כך שההכרעה בעניינו צפויה להתקבל רק בעוד מספר חודשים לפחות.

סוגיה חשובה נוספת היא שאלת מעמדן של ההודאות שמסר פילבר לאחר שחתם על הסכם עד המדינה – שבהן, מן הסתם, הפליל את עצמו (ואת נתניהו).
גם הפעם, הפסיקה העיקרית היא בעניינו של אותו תורק, שלימים הועמד לדין, וטען במשפטו כי לא ניתן להרשיע אותו על סמך ההודאות שמסר טרם ביטול ההסכם.

בערעור לבית המשפט העליון נקבע כי עקרונית – אין מניעה לעשות שימוש בהודאות עד המדינה לשעבר, ומבחינה זו מעמדו דומה לזה של כל חשוד שמסר הודאה בחקירתו במשטרה.
במילים אחרות, אם פילבר אכן יועמד לדין – ההודאות המפורטות שמסר כעד מדינה ישמשו כראיה נגדו, ומבחינה זו מצבו אינו מזהיר.

טרם סיום, מילה על מה שמעניין אתכם – על בנימין נתניהו.
לדעתי, ההשפעה של הודעת הפרקליטות מהיום על "תיקי האלפים" – היא זניחה, וזה גם המצב אם בעתיד יוגש כתב אישום נגד פילבר. הוא כבר העיד, כבר חזר בו מגרסתו המפלילה (גם אם לא באופן מלא), כבר הועיל לנתניהו וכבר פגע בתביעה.
ערב טוב.

הנחיית היועמ״ש המלאה:
https://t.co/RoafiCELsX
הסכם עד המדינה המלא עם פילבר:
https://t.co/En6xTHLVTd
פסק הדין המלא בפרשת תורק:
https://t.co/mrNyWspcQZ