קטגוריותתיק 4000

החלטה בתיק בזק

כפי שודאי שמעתם, ביהמ"ש המחוזי בת״א (אגמון-גונן) פירסם היום החלטה בתיק המכונה "פרשת בזק", והורה על ביטול חלק מהאישומים בתיק.
בימים כתיקונם, ההחלטה הזו היתה מעניינת רק כמה מכורים לדיני החברות. אבל נוכח הקשר לכאורה ל-"תיק 4000", נוצר עניין ציבורי.

ההחלטה היא מאוד משפטית, ועוסקת בנבכי דיני החברות ודיני ניירות ערך – או, בקיצור, בדברים שאי אפשר באמת לדבר עליהם במדיום כמו טוויטר. לכן, אנסה להסביר את עיקרי ההחלטה, מבלי לרדת לפרטי הפרטים.
אז מה הסיפור?
בגדול, הסיפור סובב סביב שתי חברות: בזק ו-יס, ועסקאות שונות שביצעו.

מבלי להיכנס לפרטים, הבעיה בעסקאות הללו היתה ששאול אלוביץ' החזיק במניות של חברת יס, שחברת בזק רצתה לרכוש אותן. ולמה זו בעיה?  
משום שאלוביץ' היה בעל השליטה בשתי החברות. במצב דברים כזה, קם לתחייה ייצור משפטי בשם "עסקאות בעלי עניין", שבאופן אינהרנטי מקימות סביבן חשד.  

וכל כך למה?
כדי להבין את הבעיה, צריך לזכור שחברה היא מה שמכונה "אישיות משפטית נפרדת". כלומר, חברה היא אומנם פיקציה משפטית, שאין לה קיום גשמי – אבל מבחינת המשפט היא יכולה להיות בעלים של נכסים, יש לה זכויות וחובות, וכו'.
אבל, "מעל" החברה, בקצה – תמיד נמצא אדם בשר ודם. במקרה הזה, אלוביץ'.

בענייננו, אלוביץ' הוא שעמד בראש הפירמידה ביחס לשתי החברות – גם בזק וגם יס. כלומר, מדובר במצב שבו שתי חברות עשו עסקה מסחרית ביניהן, אבל במידה רבה מדובר באדם שעשה עסקה עם עצמו, כי הוא בעל שליטה בשתי החברות.
מצב כזה, עלול ליצור פתח להחלטות שישרתו את אותו אדם, אך לא את הציבור.

לצורך הדוגמה המופשטת, נניח שאדם מחזיק ב-60% ממניות החברה הקונה (וב-40% הנותרים מחזיק הציבור דרך הבורסה), וב-100% מהחברה המוכרת. נוכח החזקה זו, הוא יכול לגרום לחברה הקונה לקנות את מניות החברה המוכרת במחיר מופקע.
בעסקה כזו, אותו אדם יצא נשכר מהעסקה, אבל הציבור דווקא יפסיד.

המחוקק החכם שלנו היה מודע לבעייתיות הזו, ולכן קבע כל מיני מנגנונים בחוק החברות ובחוק ניירות ערך. החשוב לענייננו הוא שבעסקאות הנוכחיות, בחרה בזק במנגנון שכונה "ועדה בלתי תלויה", כלומר קבוצת אנשים "עצמאיים" ובלתי תלויים, שיבחנו האם העסקאות עם יס אכן מועילות מסחרית לחברת בזק.

ועדה כזו אכן הוקמה ופעלה. ועד כאן, הכל טוב ויפה. ואיפה הבעיה?
לפי כתב האישום, הבעיה היא שלינור יוכלמן, מזכירת הועדה הבלתי תלויה, העבירה מידע מתוך דיוני הועדה לשאול אלוביץ' (ולנוספים). המדינה טענה, כי דיוני הועדה היו אמורים להיות סודיים, ולכן ליוכלמן היה אסור להעביר מידע ממנה.

תמונת הראי של האיסור היא שלאלוביץ' היה אסור לקבל את המידע.
ולפי כתב האישום, הפרת הסודיות הנדרשת עולה כדי עבירות פליליות שונות, ובעיקר קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים *בתאגיד* (ולא הפרת האמונים של עובד ציבור, המוכרת יותר).
אז הבנו מה נטען בכתב האישום. ומה טענו הנאשמים?

לצורך הפשטות, נתמקד באלוביץ': לדבריו, אין שום חובת סודיות על דיוני הועדה הבלתי תלויה. הוא אומנם בעל עניין, ולכן אסור לו לקבל החלטות ביחס לעסקה – אבל אין שום מניעה שיהיה מעודכן על הדיונים השונים ביחס לעסקה. ובליבת ההחלטה מהיום ניצבת הקביעה שטענתו זו של אלוביץ' – מוצדקת.

לפי אגמון-גונן, אין שום מקור בדין שמחייב סודיות ביחס לדיוניה של ועדה בלתי תלויה, כמו זו שהוקמה ביחס לעסקאות בזק-יס. ומאחר שאין איסור שכזה בדין, המסקנה בלתי נמנעת היא שיוכלמן לא הפרה שום דין בכך שמסרה את המידע לאלוביץ'.
והקביעה הזו הפילה כמו בדומינו את האישומים הרלבנטיים.

אם אין חובת סודיות, וממילא היא לא הופרה – אז אין קבלת דבר במרמה, שכן המרמה הנטענת היתה הסתרת הפרת סודיות הדיונים.
בנוסף, אם אין חובת סודיות על המידע שהועבר – אז אין מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שכן העברת המידע לא היתה מרמתית כאמור, ולא היתה כל פגיעה בתאגיד, כלומר בחברת בזק.

לפיכך, לא נותר לאגמון-גונן אלא לקבוע שגם אם יוכחו כל העובדות הנטענות בכתב האישום – הן לא יביאו להרשעה בקבלת דבר במרמה או במרמה והפרת אמונים בתאגיד, שכן האישומים נובעים כולם מהפרת חובת סודיות, שמסקנתה היא שכלל לא היתה קיימת.  
במצב דברים שכזה, הסעד האופרטיבי הוא ביטול האישומים.

טרם סיום, אגמון-גונן הוסיפה פרק קצר על האבחנה בין המישור הפלילי לבין המישור האזרחי, וקבעה כי אף אם נניח שהמעורבים היו צריכים לפעול אחרת, או שהם פעלו באופן בלתי ראוי – מעשיהם אינם חוצים את הרף הפלילי. כלומר, הבחינה המשפטית של הדברים צריכה להיות במישור האזרחי, ולא הפלילי.

עד כאן ההחלטה.
וכעת, למה שבאמת מעניין אתכם: "תיקי האלפים".
ובכן, אם קראתם את השרשור, ודאי נוכחתם לדעת שאין *שום קשר* בין ההחלטה לבין "תיק 4000", שעוסק בעובדות שונות, בטענות משפטיות שונות, ובמעורבים שונים.  
כך שגם הפעם מוטב להתעלם מהצווחות על "קריסת התיקים".

שיהיה יום נעים.

קישור להחלטה המלאה:
https://t.co/IgAPWbVjM1

ערב טוב.