קטגוריותפרשת הפיגוע בדומא

לעוקבים האדוקים אחרי ״תיק דומא״:


בית המשפט העליון (גרוסקופף) דחה בשנית את בקשתו של א׳ (שהורשע בחברות בארגון טרור ובמספר עבירות ״תג מחיר״) להפריד בין הדיון בערעורו לבין הדיון בערעור שהגיש עמירם בן-אוליאל (שהורשע כזכור ברצח עצמו). הערעורים צפויים להישמע במהלך חודש פברואר