קטגוריותבג"ץ האימוץ

מה אפשר ללמוד מ-"בג"ץ האימוץ"?

רובכם ודאי שמעתם שביום חמישי בג"ץ פירסם פסק דין, שבשורה התחתונה קבע שיש לאפשר לזוגות חד-מיניים לאמץ ילדים, על פי אותם מבחני כשירות של זוגות הטרוסקסואלים.
בואו ננסה להבין מה נקבע בפסק הדין, ודרכו לנסות ללמוד כמה דברים על המשפט בישראל.

אף על פי שאפשר ללמוד הרבה גם מהרקע שקדם לו, אנחנו נתמקד בפסק הדין עצמו.
השאלה המשפטית המרכזית שהתבררה בפסק הדין היתה שאלה פרשנית "קלאסית". במוקד, סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים, אשר קבע כי למעט חריגים (שלא נעסוק בהם) – "אין אימוץ לא על ידי איש ואשתו יחד".

איך מפרשים את התיבה הזו?