קטגוריותביקורת שיפוטית על חוקי יסוד

סמכות בג"ץ לדון בתוקפם של חוקי יסוד

לאחרונה אנו שומעים מכל כיוון סיסמאות ודעות בנוגע לשאלה האם יש לבג"ץ סמכות לדון בתוקפם של חוקי יסוד. מטבע הדברים, רוב רובו של השיח הוא רדוד, צווחני וכולו פוזיציה. אז בואו ננסה לפרק את השאלה הזו, ולו על קצה המזלג – וגם בלי להלאות אתכם בפסיקה.

כדי להבין את מורכבות השאלה, צריך לפתוח בכך שהנורמות השונות, כלומר החוקים לסוגיהם, מסודרים באופן היררכי – מה שמכונה גם "מדרג נורמטיבי". באופן כללי, כדי שבית משפט יבצע ביקורת שיפוטית על נורמה מסוימת – הוא מסתייע בנורמה שנמצאת "מעליה", ובודק האם הנורמה התחתונה סותרת את העליונה.

קטגוריותביקורת שיפוטית על חוקי יסוד

שרשור המשך על פסק הדין החוקתי בעניין ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד

את השרשור המקדים 👇, שעסק בביקורת שיפוטית על הממשלה ועל חוקים "רגילים" שמחוקקת הכנסת, סיימנו בשאלה – האם ניתן לבצע ביקורת שיפוטית על *חוקי יסוד*?
וכאמור, בשאלה זו עסק פסק הדין שפורסם ביום ראשון.

איפה טמון הקושי?
הקושי נובע מכך שמעצם טבעה, ביקורת שיפוטית על חיקוק כלשהו בוחנת את החיקוק למול חיקוק שנמצא ב-"מדרג נורמטיבי" גבוה ממנו. לכן, אם החלטת שר סותרת חוק, או אם חוק סותר חוק יסוד – אז ההחלטה או החוק יפסלו, בהתאמה.
ומה נמצא "מעל" חוק יסוד? התשובה הקצרה היא: כלום.

חוק יסוד הוא, כאמור, פרק בחוקה.
מבחינה משפטית, שום דבר לא נמצא מעל החוקה. לכן, לכאורה התשובה המתבקשת היא שאין דרך לבצע ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, כי אין לבית המשפט "נקודה ארכימדית" להיאחז בה כדי לבצע ביקורת כזו.
אבל, השנים האחרונות הוכיחו שהמציאות קצת יותר מורכבת מהתיאוריה.

בשנים האחרונות, הוגשו לבג"ץ לא מעט עתירות שביקשו לאתגר את התיאוריה הזו,
והצביעו על חוקי יסוד שבהם – כך לפי הנטען – יש פגמים חמורים כל כך, עד שהם מצדיקים ביקורת שיפוטית גם על חוק יסוד.
בג"ץ דחה את כל העתירות הללו, ונמנע מלקבוע מתי והאם בכלל תתבצע ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד.

עד שהגיע המקרה הנוכחי. ובמה דברים אמורים?
נפשט את העובדות 👇. לפי חוק יסוד: משק המדינה, יש לחוקק את חוק התקציב עד 31.3 לשנה קלנדרית, אחרת המשמעות היא פיזור הכנסת.
במקרה שבו כנסת נבחרת באמצע השנה, מוקצים לכך 100 ימים מיום הקמת הממשלה.
וכזכור, באמצע 2020 הוקמה הממשלה האחרונה.

קטגוריותביקורת שיפוטית על חוקי יסוד

ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד

ביום ראשון פירסם בג"ץ פסק דין חשוב, שדן בשאלת הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד.
פסק הדין הזה עורר הרבה הדים, ובצדק, כי הפעם אכן מדובר בפסיקה דרמטית.
אבל, כדי להבין למה פסק הדין חשוב, צריך הקדמה לא קצרה.