קטגוריותבית המשפט העליון וזכויות נשים

בית המשפט העליון וזכויות נשים

אל דאגה, מבטיחים לנו – הכנסת תשמור על זכויות הנשים! תראו, אפילו חוקקנו, עוד בשנת 1951, את חוק שיווי זכויות האישה. אז נכון, יש לנו חוק שקובע "שיוויון מלא בין אישה לבין האיש". ובכל זאת, רצה הגורל וביהמ"ש העליון נאלץ לסייע בעניין הזה מעת לעת.