קטגוריותב-7.10 פרצה המלחמהעל זה לחסום?!

על זה לחסום?!

ביהמ"ש העליון פירסם אתמול פסק דין מעניין, שבמרכזו אירוע מרגיז שכולנו חווים מעת לעת – חסימה בטוויטר.
ולמה לכל הרוחות שבתי המשפט יעסקו באירוע כזה? כי הפעם, מדובר בנבחר ציבור – ראש עיריית גבעתיים – שחסם אזרח בגלל ציוץ, ולכן הדבר העלה שאלות משפטיות מורכבות.

נתחיל, כרגיל, בעובדות:
אלמוג רובינשטיין הוא תושב גבעתיים, שרואה עצמו כ-"פעיל חברתי בתחום התחבורה הציבורית", אשר צייץ בשנת 2000 ציוץ ביקורתי למדיי כלפי רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, וגם תייג אותו.
קוניק הבחין בתיוג, ולצד תגובה מילולית קצרה החליט גם לחסום את רובינשטיין.