קטגוריותהחוק לצמצום עילת הסבירותעילת הסבירות

זה קורה ממש עכשיו.

בכנסת ישראל ממשיך הדיון לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית של מה שמכונה "החוק לצמצום עילת הסבירות", שמבחינה משפטית הוא בעצם תיקון לחוק יסוד: השפיטה.
ההליך הטקסי הזה, שלדברים שיושמעו במהלכו אין שום משמעות, הוא קו הגמר של דיון שהתנהל בארץ בחודשים האחרונים.

ולאחר שהשאון נדם, האבק שכיסינו שקע, הים עמד מזעפו והשקט בא אל הארץ, מצאנו עצמנו עומדים באותו מקום שעמדו כל השנים בו. והגלגל הוא אותו גלגל:
אין שום תכלית ממשית בחוק הזה, שקורע את החברה לגזרים, והביא למחזות שלא האמנו שיכולים להתרחש פה, ומסכנים את עצם קיומה של מדינת ישראל.