קטגוריותהטבות לאברכים

הטבות לאברכים – זווית המשפטית

בימים אלה מתקיימים הדיונים המרתוניים לקראת אישור תקציב המדינה לשנה וחצי הקרובות. רובכם ודאי ער לשיח הציבורי סביב ההסכמות על הטבות כספיות שונות למגזר החרדי בכלל, ולאברכים הלומדים בפרט.
בואו נניח לפוליטיקה, ונדבר קצת על הזווית המשפטית.

כידוע, הסיטואציה הפוליטית בישראל הפכה את הסיעות החרדיות לבעלות השפעה ניכרת, מה שהביא קואליציות רבות בעבר לנסות ולתגמל כספית את "עולם התורה", כלומר את תלמידי הישיבות והכוללים – בבת עינה של האוכלוסיה החרדית.
אופרטיבית, הדבר נעשה, בין השאר, באמצעות תשלום גמלת הבטחת הכנסה.

הבעיה היא, שחוק הבטחת הכנסה קובע ש-"תלמיד במוסד" – לא זכאי לגמלה. לכן, סטודנט באוניברסיטה, כמו גם אברך בכולל, לא יכול לקבל גמלת הבטחה הכנסה "בדרך המלך". אבל, המוח היהודי ממציא פטנטים. לתוך חוקי התקציב השנתיים (התקציב עובר בצורה של חוק לכל דבר) הוכנס "סעיף תקציבי" סתום.