קטגוריותחוק הנאשם

חוק הנאשם

בצד פיזורה המוקדם של הכנסת, התחדש הרחש-בחש סביב "חוק הנאשם" – הלא הוא כינויו של חוק שיאסור על נאשם בפלילים לכהן כרה"מ.
שלא במפתיע, התחדשות הדיון הציבורי סביב החוק המוצע הביאה גם לחידושם של ספינים שונים – וזו הזדמנות טובה לנסות ולעשות בהם סדר.

תחילה, לחוק המוצע עצמו, שבפועל הוא הצעת חוק 👇.
למעשה, כלל לא מדובר בחוק. מדובר בתיקון לחוק יסוד: הממשלה, שמונע ממי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה שדינה שלוש שנות מאסר ומעלה לכהן כראש ממשלה.
לכך נקבע סייג, והוא שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית יקבע שאין קלון בעבירה המיוחסת לנאשם.