קטגוריותחוק טבריה

נדפוק במלך, נדפוק לו בראש?

ביום חמישי פורסמו נימוקי שופטי בג"ץ בפסק הדין בעניין "חוק טבריה", שנועד לאפשר את התמודדותו של בועז יוסף בבחירות לראשות עיריית טבריה.
מטבע הדברים, חוק טבריה או יוסף כבר לא מעניינים. אבל בנימוקים שפורסמו יש כמה דברים שאולי מרמזים על העתיד לבוא.

למי שלא זוכר – ובנסיבות העניין זה טבעי – נזכיר בקצרה את סיפור המסגרת:
החוק בישראל מכיר במנגנון של "ועדה קרואה", שהיא גוף שממנה הממשלה, אשר מנהלת רשות מקומית כלשהי, במקום האנשים שנבחרו בבחירות. לענייננו רלבנטית העובדה שבטבריה מונתה ועדה קרואה שכזו, בראשות בועז יוסף.

לקראת הבחירות שהיו אמורות להתקיים השבוע (ונדחו בגלל המלחמה), ביצעה הכנסת תיקון בזק של חוק הרשויות המקומיות (בחירות) כך שנקבע בו שמי שעמד בראש ועדה קרואה שכזו – יכול להתמודד בבחירות שמתקיימות בתום הקדנציה.
פרטנית, התיקון איפשר לבועז יוסף לרוץ בבחירות לראשות עיריית טבריה.