קטגוריותחסינות חברי כנסתחסינות, שוב על הפרק

חסינות, שוב על הפרק

לאחרונה, מפיצה ח"כ טלי גוטליב תיאוריית קונספירציה, במסגרתה פירסמה עלילות בגנות שקמה ברסלר, וגם פירסמה פרטים אסורים בפירסום ביחס לבן זוגה.
בתגובה לכך, שקמה ברסלר הגישה תביעה אזרחית, ונשקלת פתיחה בחקירה פלילית. גוטליב מצידה טוענת לחסינות.

ומה הדין?
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, חברי הפרלמנט נהנים מחסינות, המוסדרת בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם.   לחברי הכנסת שלנו יש כמה סוגים של חסינות, למשל מפני חיפוש, מפני האזנת סתר, מפני מעצר ועוד. אותנו מעניינות שתי החסינויות "המרכזיות" – הדיונית ובעיקר המהותית.

החסינות הדיונית פירושה חסינות מפני *העמדה לדין*, כלומר מפני הגשת כתב אישום. אין שום חסינות מפני *חקירה פלילית*, וגם לא היתה.   בניגוד לטעות הנפוצה, כיום אין צורך להסיר את חסינותו של חבר כנסת כדי להעמידו לדין, אלא להיפך – אם יש כוונה להגיש נגדו כתב אישום, באפשרותו *לבקש* חסינות.

קטגוריותחסינות חברי כנסת

על חסינות חברי הכנסת, והפעם על הדין כיום

בשרשור הקודם 👇, ראינו שבשנת 2005 החליט בג״ץ לבטל את החלטת ועדת הכנסת שלא להסיר את חסינותו הדיונית של ח״כ גורולובסקי. בג״ץ קבע שההחלטה בטלה משום שועדת הכנסת מוגבלת *אך ורק* לבחינת טוהר שיקולי היועמ״ש, ולא לשום שיקול אחר.

בעקבות פסק הדין, שב היועמ״ש ופנה לועדת הכנסת בבקשה להסיר את חסינותו של גורולובסקי.
אלא שועדת הכנסת שבה והחליטה שלא לעשות כן. בתגובה, התנועה לאיכות השלטון עתרה שוב לבג״ץ, וטענה כי נוכח פסק הדין בעתירה הראשונה – יש להורות גם על בטלות ההחלטה הנוכחית של ועדת הכנסת.
אבל אז היתה התרחשות מעניינת.

קטגוריותחסינות חברי כנסת

על חסינות חברי הכנסת ועל הסרתה

בואו נחזור לעניין חסינות הח״כים, שמעורר לאחרונה סערה ציבורית, על רקע חקירות רה״מ והכוונה לשנות את חוק חסינות חברי הכנסת.
כדי להבין על מה הסערה, נדבר קצת על עקרונות החסינות, ואז על פרשת גורולובסקי, שעיצבה את הדין הנוהג כיום.

כאמור בשרשור הזה👇, חסינות הח״כים מתחלקת לשניים: חסינות עניינית, שנוגעת למילוי תפקידו של ח״כ (וממנה נתניהו נהנה בעבר, כמפורט בשרשור); וחסינות דיונית, שנוגעת בכל עבירה פלילית באשר היא.
הפעם, נתמקד בחסינות הדיונית – שהיא החסינות שנמצאת במרכז השיח כיום.

קטגוריותחסינות חברי כנסת

חסינות ואיך (לא) ״תפרו תיק״ לנתניהו

לאחרונה עלתה לכותרות סוגיית חסינות חברי הכנסת. זו הזדמנות טובה לדבר קצת על החסינות הזו, וכיצד רה״מ היום, נתניהו, נהנה ממנה בעבר.
החסינות מוסדרת בחוק ייעודי: חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם.

לענייננו חשוב להבחין בין שני סוגי חסינות:
א. חסינות עניינית (או מהותית), שמשמעותה שח״כ לא יישא באחריות פלילית למעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו כח״כ.
ב. חסינות דיונית, שמשמעותה שח״כ, במהלך כהונתו כח״כ, לא יעמוד לדין פלילי, גם בגין עבירות שלא נעשו במסגרת מילוי תפקידו.