קטגוריותמענה לד"ר בן-חיים

שרשור מענה לד"ר בן-חיים

בשנים האחרונות מקדם ד"ר @AvishayBenHaim תיאוריה אודות אבחנה בין "ישראל הראשונה" ל-"ישראל השנייה". חלק מאותה תיאוריה עוסק במה שבן-חיים מכנה "אלימות לגאלית" – טענה לפיה "ישראל הראשונה" ההגמונית הפעילה כלים משפטיים כנגד "ישראל השנייה".
אז אנסה להשיב.

תחילה, אבהיר שיש לי הערכה רבה לד"ר בן-חיים, ושבתיאוריה שלו יש תחומים שבהם בקיאותו עולה בהרבה על שלי. לכן, אני מבקש להתמקד ב-"אזור הנוחות" שלי – עובדות משפטיות.
כמו כן, הסיבה לכתיבת השרשור הזה היא פוסט שהעלה בן-חיים השבוע, ובו סוף סוף הובאו נתונים שמבססים לכאורה את התיאוריה 👇.