קטגוריותמצפה כרמים

״בשפת בני אדם״ על מצפה כרמים

אני מניח שרובכם מודע לכך שביום 27.8.2020 הכריע בימ״ש העליון (חיות ומלצר בדעת רוב, הנדל במיעוט) בערעור ובעתירה בעניין היישוב מצפה כרמים. בשרשור הזה אנסה להסביר מה בעצם נקבע בפסק הדין, מעבר ״לשורה התחתונה״.

העובדות 👇 הן מאוד סבוכות, ולכן אנסה לפשט (גם במחיר אי-דיוק מסוים):
כידוע, מצפה כרמים הוא יישוב באיו״ש, ובאיו״ש *לא חל* הדין הישראלי. משפטית, איו״ש הוא שטח המוחזק ב-״תפיסה לוחמתית״, וחלים בו רבדי חקיקה שונים ומשונים, החל מהדין הבינלאומי, עובר בדין הירדני וכלה בחקיקה של צה״ל.