קטגוריותסיפורו של ד"ר ישראל אלדד

סיפורו של ד"ר ישראל אלדד (שייב)

השנה היא 1950. ישראל היא מדינה צעירה, שעודנה נאבקת על עצם קיומה. ראש הממשלה, שידו בכל ויד כל בו, הוא דוד בן גוריון. וגם הוא וגם המדינה זוכרים היטב גם את התקופה שקדמה להקמת המדינה – את ימי המחתרות.
ומולם, ד"ר ישראל אלדד (אז, ישראל שייב).