קטגוריותעל בג"ץ "השמאלני"

על בג"ץ "השמאלני"

אחת הטענות הרווחות בשיח הציבורי, מן הסתם בעיקר מהצד הימני של המפה הפוליטית, היא שביהמ"ש העליון מוטה במובהק פוליטית לשמאל.
אז עשיתי ניסוי קטן: קראתי את כל פסקי הדין שפורסמו בשבועיים האחרונים (מיום 22.1), וניסיתי לבחון האם עולה מהם הטייה פוליטית כלשהי.

אדגיש: לא ליקטתי בכוונה פסקי דין בעלי הקשר פוליטי כלשהו, אלא בדקתי את *כל* פסקי הדין הרלבנטיים. אם מישהו חושב שהשמטתי פסק דין כלשהו, בכוונה או בטעות – אשמח שיעיר על כך.
בנוסף, גם פרק הזמן היה אקראי לחלוטין, ומקיף, כאמור, שבועיים של ימי עבודה מלאים, שאין בהם כל ייחוד.

נתחיל מפסקי דין שאולי שמעתם עליהם, ואז נעבור לכאלה שניתן להניח שאיש מכם לא מכיר – מן הסתם כי הם לא מתיישבים עם הנרטיב.  
בג"ץ 697/23: נדחתה על הסף, וללא צורך בתשובה, עתירה שביקשה מהיועמ"ש לבחון הפרות לכאורה של נתניהו את הסדר ניגוד העניינים שלו, וכן לבחון את שאלת נבצרותו.