קטגוריותעל תקנת השוק במקרקעין

על תקנת השוק במקרקעין

ועכשיו למשהו שונה לגמרי.

היה היה שטח אדמה ביישוב אירוס, הסמוך לנס ציונה, בבעלות פרטית. נוכל, שהתחזה לבן וליורש של הבעלים, הערים על הטאבו ורשם את השטח על שם הבן. רוכש תם לב קנה מהמתחזה ליורש את הזכויות.
מה עושים בסיטואציה כזו? מי זוכה בבעלות בנכס?

זה הסיפור העומד במרכזו של פסק דין מעניין שפורסם שלשום בביהמ"ש העליון. וכאשר מתעורר סיפור שכזה, מתעוררת יחד איתו החיה המשפטית המכונה "תקנת השוק במקרקעין".

הנה תמצית העובדות:
ענייננו, כאמור, בנכס מקרקעין, שהיה רשום על שמו של אדם פרטי. נוכל התחזה לבנו (האמיתי) של אותו אדם.