קטגוריותערוץ שנאה וכפיות טובה

ערוץ שנאה וכפיות טובה

בימים כתיקונם, ערוץ 14 משדר תעמולה פוליטית, ובתקופה האחרונה הוא מגויס כולו להפצת שנאה ושקרים בגנות מערכת המשפט. השבוע, הערוץ הצליח לרדת נמוך יותר אפילו מהסטנדרט המקצועי העלוב שלו עצמו, ושידר סדרת כתבות על "קורבנות בג"ץ".
אבל מה לגבי הערוץ עצמו?