קטגוריותפירות העץ המורעל

התקרבות אל דוקטרינת "פירות העץ המורעל"?

ביהמ"ש העליון פירסם היום את פסק דין מעניין, בערעורו של אטירסאו אינעלם, שהורשע ברצח רעייתו בשנת 2018. הרשעת המערער נסמכה על מארג ראיות נסיבתי, שלא הותיר ספק באשמתו. אותו מארג גם הביא לדחיית ערעורו של אינעלם.  
ולמה פסק הדין מעניין?