קטגוריותפסק הדין בעניין ביר הדאג'

פסק הדין בעניין ביר הדאג'

פיד ימין רגש וגעש השבוע בעקבות פסק דין שדחה את ערעורם של בעלי קרקעות במתחם הבדואי המכונה "ביר הדאג'". יאמר מיד, כי הפעם – בניגוד למקרים רבים – מלאכת ההסברה על המדינה אינה קלה. הסברת פסק הדין, ופירוק הספין המרכזי – דווקא כן.
נתחיל.

אז מה הסיפור?
בשנות ה-90, רכשו המערערים – אנשים פרטיים יהודים – 2.6% מחלקת קרקע מסוימת בנגב. בסמוך לכך, המדינה העבירה 15 משפחות בדואיות לשטח הממוקם מדרום לאותה חלקה, וכך נוצר למעשה היישוב ביר הדאג'.
בשנים שלאחר מכן, פלשו לחלקה משפחות נוספות, ובנו בה מבנים בלתי חוקיים.

בשנת 2012 גילו המערערים כי הפולשים השתלטו על שטחים בחלקה, והחלו בפניות לרשויות. בשנת 2013 הוגשה העתירה המינהלית הראשונה לבית המשפט המחוזי, בה התבקשה קציבת זמן למדינה לצורך פינוי הפולשים. לעתירה זו השיבה המדינה כי היא מבצעת צעדים שונים להסדרת העניין, ולכן העתירה נדחתה.