קטגוריותפרשת משה אוחיון

אז מה באמת הסיפור של משה אוחיון

בסוף השבוע החולף, הקדיש קלמן ליבסקינד טור שלם להכרעה בערעור שהגישה המדינה נגד זיכויו של רפ"ק משה אוחיון מאישום בתקיפת צעיר ערבי.
הנרטיב (המוצהר) שהטור הדהד: אוחיון נרדף, נזרק לכלבים, והורשע שלא בצדק. בואו ננסה לספר את הסיפור מזווית שונה.