קטגוריותפרשת פאינה קירשנבאום

עדי מדינה, אגב פרשת פאינה קירשנבאום

כידוע, אתמול פירסם ביהמ"ש העליון את פסק הדין בערעורה של פאינה קירשנבאום. בשולי פסק הדין, התעוררו שתי סוגיות משפטיות, שכדאי להכיר.
את השרשורון של היום נקדיש לעדי המדינה שהעידו בפרשה, ולתקלה חמורה שכרוכה בעדותם – ושכנראה לא שמעתם עליה.

אם לא ידעתם, נגד קירשנבאום היו לא פחות מארבעה עדי מדינה, שניים מתוכם ראשי מועצות לשעבר 👇. כלומר, כדאי להפסיק להתרגש מהצווחות על גיוס עדי מדינה בחקירות של תיקי שוחד – בין אם אלה הבשילו לאישום, ובין אם לאו.
שני עדי המדינה המרכזיים היו "רגילים" – אזרחים שהיו מקורבים לקירשנבאום.

קטגוריותפרשת פאינה קירשנבאום

על פסק הדין בעניין פאינה קירשנבאום

ביהמ"ש העליון פירסם היום את פסק הדין בערעורה של פאינה קירשנבאום (וכן בערעורו של רמי כהן, שבו לא אעסוק). בפסק הדין יש התייחסות נרחבת ומעניינת לגבי עבירת השוחד – מה שכמובן מעורר שאלות לגבי השפעת פסק הדין על תיק פלילי אחר, שעודנו מתנהל.

הפעם, העובדות לא חשובות. לענייננו, די בכך שנציין שקירשנבאום הורשעה, לאחר ניהול הוכחות, בשורה ארוכה של עבירות שחיתות, ונידונה ל-10 שנות מאסר. לאחר שמיעת טענות הצדדים, המליצו השופטים לקירשנבאום למשוך את הערעור נגד הרשעתה, כך שמה שנותר להכרעה הוא רק שאלת חומרת העונש.