קטגוריותקיצור יום לילדים על הרצף האוטיסטי

קיצור יום הלימודים לילדים על הרצף האוטיסטי

רובכם ודאי שמע שבג"ץ קיבל היום עתירות נגד החלטת מנכ"ל משרד החינוך לקצר את יום הלימודים במסגרות לילדים על הרצף האוטיסטי בשנת הלימודים הקרובה, שצפויה להיפתח ב-1.9.
בואו ננסה להבין מה הנימוקים לפסק הדין, וגם מה אפשר ללמוד ממנו.

נתחיל ברקע.
כבר בשנות ה-90' של המאה הקודמת הכירה המדינה בצרכים המיוחדים של ילדים אוטיסטים, ומשרד החינוך קבע כי יום הלימודים שלהם יהיה עד השעה 16:45 לפחות. אלא שהמציאות בישראל הביאה לגידול מתמיד של מספר הילדים – ולמחסור חמור בכוח האדם במערכת החינוך, ובמיוחד בחינוך המיוחד.

המצוקה הזו הביאה את משרד החינוך, לקראת שנת הלימודים הקודמת (תשפ"ג), לקבוע כי במקומות שבהם אין מספיק כוח אדם – יום הלימודים יתקיים עד השעה 15:10 בלבד. לקראת שנת הלימודים הבאה (תשפ"ד) נאספו נתונים אשר לימדו על גידול של למעלה מ-5600 תלמידים על הרצף, מה שהחריף את משבר כוח האדם.

להערכת משרד החינוך, הגידול החד במספר התלמידים, ובעקבותיו הצורך בפתיחת כיתות נוספות – יצר מחסור של כ-1300 עובדי הוראה (!).
על רקע זה, ביום 14.6.2023 החליט מנכ"ל משרד החינוך (היוצא) לקצר *באופן רוחבי וארצי* את יום הלימודים במסגרות, כך שזה יסתיים בשעה 16:00, במקום בשעה 16:45.