קטגוריותתיק 3000

החלטה בפרשת הצוללות וכלי השייט

הצטרפו אליי בניסיון להסביר לשמש העמים המשפטית, גב׳ כנרת בראשי, מה באמת הוחלט ב-״תיק 3000״:
״תיק 3000״ הוא הכינוי הרווח של ״פרשת הצוללות וכלי השייט״, שבמרכזה חשדות לעבירות שחיתות שבוצעו במסגרת עסקאות בין מדינת ישראל לבין המספנה הגרמנית ״תיסנקרופ״, שנציגה בארץ היה מיקי גנור.