image
קטגוריותפרשת הפיגוע בדומא

חלק ראשון – מה *באמת* קבע היום בית המשפט בהכרעה במשפט הזוטא ב-״תיק דומא״?

ההחלטה הפומבית משתרעת על פני 140 עמודים, שבהם מנותחת החקירה לפרטי פרטים, ולכן אין מנוס מלגעת רק בדברים המרכזיים. בשרשור הזה אעסוק רק בקביעות העקרוניות (את הפרטניות נשאיר לשרשור הבא). נתחיל:

קודם כל, אפשר להוריד מעל סדר היום את כל ההמצאות על הסתרות, שקרים, הטעיות ומה לא. *הכל* הובא בפני בית המשפט, ששמע עשרות עדים והאזין לעשרות ומאות שעות של הקלטות. כמובן שגם מהומת הטוויטר מלפני כחודשיים על ויתור כביכול של הפרקליטות על הודאות הנאשמים – נאספה אף היא לספרי האגדות.
מההחלטה עולה ששני הנאשמים נחקרו ב-״חקירות צורך״, שכללו הפעלת אמצעים מיוחדים (וסוף סוף אפשר לדון בכך בגלוי). בית המשפט העדיף את גרסת החוקרים בנוגע לשאלה איזה אמצעים הופעלו. פירוט האמצעים המיוחדים נותר עדיין חסוי, וכך נראות הפיסקאות העוסקות בכך בהחלטה הפומבית:

קטגוריותההתנתקות

שרשור התנתקות רביעי (ואחרון)

ובו על חוק ופסק דין שמבקרי בג״ץ מימין נוטים שלא להזכירם: חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, ופסק הדין שקבע שהחוק חוקתי.
נתחיל מהחוק מצ״ב): ראשיתו בימי קואליציית אולמרט, אך הוא זכה לתמיכה ממשלתית, ונחקק – בתחילת כהונת נתניהו.

קטגוריותההתנתקות

שרשור התנתקות שלישי

ובו על דעת המיעוט של השופט לוי ז״ל.
כזכור, הטיפול המשפטי בתוכנית ההתנתקות התנקז לפסק דין שדן בחוקיות חוק יישום ההתנתקות, שעתירות רבות ביקשו להכריז עליו כבלתי חוקתי.
בדעת הרוב של 10 מתוך 11 שופטי ההרכב עסקתי בשרשור הקודם (מצ״ב).

קטגוריותההתנתקות

שרשור התנתקות שני

ובו על דעת הרוב בפסק הדין שאליו התנקז הטיפול המשפטי בתוכנית ההתנתקות, ושבו הוכרעו עתירות שתקפו את חוק יישום ההתנתקות, בטענה שהוא בלתי חוקתי.
פסק הדין ארוך מאוד (337 עמ׳, רובם של דעת הרוב), ולכן התמקדתי, מטבע הדברים, במענה לביקורות המרכזיות בעקבותיו.

ביקורות אלו מתחלקת לשניים: טענה על כך שבג״ץ לא מנע את ההתנתקות, וטענה אחרת, מושכלת יותר, לפיה אומנם בג״ץ לא היה צריך להתערב בעניין, אך גם לא במקרים אחרים.
בשרשור זה אתמודד בעיקר עם הטענה הראשונה, כי לטעמי היא מופרכת. המענה לטענה השנייה מורכב בהרבה, ולא מתאים למדיום הזה.

עם זאת, יש לציין שגם מי שכביכול מסכים שבג״ץ לא היה צריך להתערב, לא מצליח להתאפק ובכל זאת נגרר לסוג הביקורת הראשון. למשל, הנה שני ציטוטים מתוך טור ביקורת מוכר מאוד: איך אפשר גם להסכים שבג״ץ לא היה צריך להתערב, וגם להעלות על נס את דעת המיעוט של לוי שלא אישר את הריסת הבתים?

קטגוריותההתנתקות

שרשור התנתקות ראשון

אי שם בתקופת האבן, כלומר לפני כשבועיים, עסקו כולם בפסקת ההתגברות. אחת הטענות שהועלו בעד חקיקתה היא האופן שבו טופלה משפטית תוכנית ההתנתקות.
בפרט, נטען שוב ושוב אודות ״מעצרים של בנות 14 רק משום שהפגינו״, כשההוכחה לכך היא החלטה מסוימת של השופטת פרוקצ׳יה.

אז החלטה כזו אכן היתה – בש״פ 6844/05. אלא מאי? כרגיל, העובדות לגבי נסיבות ההחלטה, איך נאמר, מעט שונות. תחילה, הנה עובדות כתבי האישום (ברבים) שהוגשו נגד הנערה, המתארות מסכת מתמשכת של הפרת חוק, ובעיקר זלזול בו:

קטגוריותפיסקת ההתגברות

אז מה זה בכלל ״פסקת התגברות״

א. בשנת 1992 נחקקו לראשונה חוקי יסוד שעסקו בזכויות אדם (כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק), וזאת לאחר כמה חוקי יסוד שעסקו בבסיס המשטר בישראל (הכנסת, הממשלה, הצבא וכו׳).
ב. לא נכנס כאן לשאלה מה זה בדיוק ״חוק יסוד״ לעומת ״חוק רגיל״, אבל ככלל אין מחלוקת שמדובר בפרקים מתוך החוקה, פרוייקט שכידוע לא הושלם בישראל. לכן, ובשל תוכנם של חוקי היסוד, בימ״ש העליון קבע שחוקי היסוד הם בדרגה גבוהה יותר מחוק ״רגיל״, ולכן חוק רגיל חייב להיות מותאם לחוקי היסוד.
ג. זוהי למעשה ״המהפכה החוקתית״ הידועה: בימ״ש קבע שניתן לפסול חוק רגיל, אם הוא סותר חוק יסוד (ואם מתקיימים עוד כמה תנאים).
ד. בשנת 1994 חוקקה הכנסת חוק שאסר ייבוא של בשר קפוא לא כשר. חברת ייבוא בשר (״מיטראל״) עתרה לבג״ץ וטענה שהחוק פוגע בחופש העיסוק. העתירה התקבלה, והחוק בוטל.
ה. פסילת החוק יצרה משבר פוליטי. הפתרון שנמצא היה ״פסקת התגברות״: שינוי חוק יסוד חופש העיסוק והוספת פסקה הקובעת שהכנסת יכולה לחוקק חוק רגיל שיגבור על חוק היסוד (אף שכלל חוק רגיל לא יכול לעשות כן), בתנאים הקבועים בסעיף 8 (שהוא הוא פסקת ההתגברות). הנה חוק היסוד לאחר התיקון: